Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Pobyt 2012/2013

Šestý výměnný pobyt

Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnil šestý výměnný pobyt, jehož se zúčastnilo 47 žáků (24 Čechů a 23 Němců) a 4 pedagogičtí pracovníci.

V první etapě, v době od 15. 10. do 19.10. 2012, navštívili čeští žáci partnerskou školu v Aschaffenburgu. Ve druhé fázi, od 13.5. do 17.5. 2013, pobývali němečtí žáci v Pardubicích. Téměř všichni žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách.

Na české žáky zapůsobil areál školy, prohlédli si město Aschaffenburg. S největším ohlasem se setkala prohlídka centra města, muzea peněz a letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Žáci měli možnost nahlédnout do zákulisí Hypovereinsbank a logistické firmy TeamLog, s.r.o.

Pro německé žáky byla připravena prohlídka školy a města. Velmi pozitivně zapůsobila na všechny účastníky prohlídka Královské cesty v Praze. Žáci se seznámili se způsobem práce v našich mateřských školách. Všichni s obdivem sledovali krásný vztah mezi dětmi a učitelkami, činnosti dětí, nabídku aktivit pro děti. Zajímavá byla i exkurze v Národním hřebčíně ve Slatiňanech.

Největším přínosem pro žáky bylo ubytování v hostitelských rodinách. Žáci byli ve velmi úzkém kontaktu se svými přáteli, navázali osobní přátelství a měli tak výbornou možnost k prohloubení svých jazykových znalostí. Během přivítání ve škole navštívili němečtí žáci všechny třídy, ve kterých se vyučuje německý jazyk. Je to výborná příležitost, jak přenést zkušenosti a nadšení žáků přímo zapojených do realizace projektů i na ostatní.

Informace o průběhu projektu byly zveřejněny na webových stránkách obou partnerských škol – www.oapce.cz, www.bszab.de.

 Říjen 2012

Květen 2013