Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Zahraniční spolupráce

Spolupráce s partnerskou školou v Aschaffenburgu v SRN

Ve školním roce 2000/2001 byla navázána spolupráce s partnerskou školou v SRN v Aschaffenburgu.

Aschaffenburg

Město se nachází ve spolkové zemi Bavorsko. Leží na břehu Mohanu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Ve městě žije asi 70 tisíc obyvatel. Je známo jako tzv. „Brána do Spessartu“ a nazýváno „bavorskou Nizzou“. První zmínka o městě pochází z 10. století. K nejvýznamnějším památkám patří zámek Johannisburg. V historické části města, která se rozprostírá od radnice k zámku, lze obdivovat hrázděné domy (např. Löwenapotheke, Heißer Stern), klášter Stiftskirche. Turisté často navštěvují Pompejanum, kopii římského domu v Pompejích. Pulzujícím srdcem města je pěší zóna s věží Herstallturm. Místem procházek a odpočinku obyvatel je park Schönbusch přímo v centru města.

Naší partnerskou školou je Státní centrum výchovy k povolání Aschaffenburg. Ve   třech   odborných   školách   skládají   žáci   po   dvouletém   studiu státní   zkoušku. Po ukončení studia mohou začít pracovat nebo pokračovat v dalším kvalifikačním studiu. Obory Státní učňovské školy se vyučují v tzv. duálním systému. Žák se učí povolání v závodě a navštěvuje 2 nebo 3 dny v týdnu učňovskou školu. Na závěr studia konají žáci zkoušku před jednotlivými hospodářskými komorami. Škola je zde pouze partnerem ve výchově k povolání, rozhodující význam mají výrobní podniky.

V květnu 2006 byla podepsána oficiální Smlouva o spolupráci mezi výše uvedenými školami.

Na základě této smlouvy se realizují každé 2 roky týdenní výměnné pobyty žáků a pedagogů. Výměnné pobyty přispívají k ověření získaných znalostí a k prohloubení komunikativních dovedností v německém jazyce. Projekty jsou vynikající příležitostí k nenásilnému předání informací o reáliích, kultuře a společenských aspektech života. Velký přínos spatřujeme v oblasti porozumění mladých lidí, navázání a prohloubení osobních kontaktů. V neposlední řadě je třeba zmínit i vliv na utváření pozitivního postoje studentů i zaměstnanců obchodní akademie ke členským státům EU.

Projekt výměnného pobytu je vždy rozdělen do dvou částí. Na podzim navštěvují čeští žáci Aschaffenburg. V květnu pobývají němečtí žáci v Pardubicích. V rámci pobytů poznávají žáci partnerské školy a systém vzdělávání, města, historické a kulturní památky, každodenní život. Součástí pobytů jsou i odborné exkurze podle profesního zaměření. Výměnné pobyty jsou užitečnou zkušeností a zdrojem poznání jak pro studenty, tak pro pedagogy.

Obě strany mají zájem o trvalou a oboustranně prospěšnou spolupráci.

Projekty se uskutečňují díky významné finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Pardubického kraje.