Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Vybavení školy

Výuce odborných předmětů – informační technologie, písemná a elektronická komunikace, informační technologie v ekonomice, účetnictví a ekonomická cvičení – slouží pět počítačových učeben a výuce předmětu firemní praxe slouží učebna firemní praxe. Výuka předmětu písemná a elektronická komunikace probíhá na PC v nižších ročnících podle výukového programu ZAVIAČIČ.

Jazyková výuka probíhá v pěti jazykových učebnách vybavených kvalitní audiotechnikou, videotechnikou a interaktivními tabulemi. Pro výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost žáků je k dispozici tělocvična a moderně vybavená posilovna. Žákům slouží bohatě zásobená školní knihovna se studovnou. Škola umožňuje žákům bezplatný přístup k celosvětové síti Internet, a to jak v rámci výuky tak i po vyučování ve volném čase žáků.