Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Stravování

Žáci a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně Základní školy Štefánikova vzdálené asi pět minut chůze od budovy Obchodní akademie.

Povinnosti žáků stravujících se ve školní jídelně ZŠ Štefánikova
Před vstupem do školní jídelny žáci vyčkají pokynu vyučujícího Obchodní akademie, Pardubice, který koná dozor. Bez tohoto pokynu nesmí vstoupit do školní jídelny.

Informace ke stravování žáků ve školní jídelně ZŠ Pardubice, Štefánikova

Žáci naší školy se ve školní jídelně mohou stravovat na základě přiložené přihlášky po zaplacení měsíční zálohy na stravování a obdržení kreditní karty k výdeji obědů. Platba záloh na stravování a další finanční operace probíhají zásadně bezhotovostně a to:

-          převodem finanční částky z účtu strávníka na účet školní jídelny,
-          složením finanční částky v hotovosti u přepážky ČSOB na účet školní jídelny.

 

Informace peněžnímu ústavu strávníka (žáka) pro zřízení trvalého příkazu

Účet školní jídelny:                2696953/0300
Variabilní symbol platby:        bude přidělen
Do kolonky zpráva pro plátce i příjemce uvádějte celé jméno strávníka.
Výše měsíční zálohy:            Kč 600,– / jedna porce Kč 30,–
Splátky:                               první splátka ke dni 19. srpna
                                           další splátky do 20. dne v měsíci
                                           poslední splátka do  19. května

 

Všichni žáci stravující se ve školní jídelně jsou povinni dodržovat následující opatření:

 • Dodržovat pravidla slušného chování vůči všem zaměstnancům a žákům obou škol.
  Do školní jídelny mohou vstupovat jen ti žáci, kteří vlastní platnou kreditní kartu k výdeji obědů. Žákům bez platné kreditní karty je vstup do školní jídelny zakázán. Mimořádně bude vstup do jídelny povolen a oběd vydán po dohodě s vedoucí školní jídelny v případě, kdy žák kreditní kartu ztratil nebo zapomněl doma.
 • Žáci přicházejí do školní jídelny tak, aby stravování bylo ukončeno nejpozději do 14:30 hodin.
 • Žákům bude vydán oběd pouze za přítomnosti dozoru z řad vyučujících Obchodní akademie, Pardubice.

Další informaci:

 • záloha je stanovena na plný počet obědů za školní rok,
 • menší počet odebraných obědů je nutno osobně dohodnout s vedoucí školní jídelny,
 • odhlašování obědů je možné osobně nebo telefonicky na čísle telefonu 466 513 020 nejpozději do 7:00 hodin daného dne,
 • obědy je nutno vždy řádně odhlašovat, protože pokud má strávník na účtu peníze je automaticky přihlášen ke stravování a neodebraný oběd propadá,
 • ukončení stravování ihned nahlaste vedoucí ŠJ,
 • v době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve ŠJ, rodiče si mohou oběd vyzvednout pouze první den nemoci od 12:00 h do 14:00 h do jídlonosiče (ne do skleněných lahví),
 • kreditní kartu si strávník vyzvedne v den prvního odběru oběda a bude ji používat po celou dobu své školní docházky, pokud strávník vlastní Pardubickou kartu je nutno ji zaregistrovat v kanceláři ŠJ,
 • ztrátu je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, aby mohla být zablokována (za ztrátu karty uhradí strávník poplatek Kč 30,–),
 • po zaplacení zálohy 19. srpna vzniká strávníkovi nárok na oběd již dne 1. září,
 • pokud strávník oběd odebrat nechce, je nutno provést odhlášení ve dnech 25. a 26. srpna od 8:00 – 12:00 hodin ve školní jídelně osobně nebo telefonicky,
 • vyúčtování stravného za školní rok bude provedeno na účet strávníka v červenci
 • nahlásit příp. změnu čísla účtu.

Přihlášku předat do školy a nebo do školní jídelny do 23. června.

Výdej obědů

PO – ČT  12:00 – 14:00 ZŠ, 12:00 – 14:20 OA
PÁ          12:00 – 14:00

Výdej obědů domů:
PO – PÁ 12:00 – 14:00