Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Konzultační hodiny pedagogického sboru

jméno  den   hodina  místnost zkratka jména
Ing. Jitka Šírová po dohodě po dohodě HB 16 Ší
Ing. Eva Šimková po dohodě po dohodě HB 14 Šk
Mgr. Lenka Sýkorová úterý 14:10 HB 24
Mgr. Martina Barcalová pondělí 14:30 HB 18 Bc
Ing. Věra Beránková úterý 14:30 L-l-4 Br
Ing. Jiří Boltík středa 14:30 L 15 Bo
Ing. Monika Dobešová čtvrtek 14:10 L-II-5
Mgr. Květuše Dušková úterý 14:10 L-I-5 Dk
Mgr. Kateřina Francová pondělí 14:10 HB 28 Fr
Ing. Dagmar Golová čtvrtek 14:10 L-I-17 Gl
Ing. Šárka Haldová pondělí 14:10 L-I-16 Hd
Mgr. Jiří Halík středa 14:45 L 15 Hl
Mgr. Eva Hronová pondělí 14:10 S 3B Hr
Mgr. Eva Ježková úterý 14:10 HB 22
Mgr. Petra Kňákalová čtvrtek 7:05 L-I-4 Kn
Mgr. Jana Koblížková úterý 14:10 HB 24 Kb
Ing. Miluše Kolářová středa 14:35 L-I-17
Ing. Iva Kupčáková čtvrtek 14:30 L-II-6 Kp
Mgr. Jana Leiblová pondělí 14:10 L-I-13 Lb
Ing. Jaroslava Pěčková čtvrtek 14:10 L 15 Pk
Mgr. Filip Selinger úterý 7:05 L-I-4 Se
Mgr. Pavel Slabihoud čtvrtek 7:05 HB 6 Sl
Mgr. Alena Šildová pondělí 14:10 HB 24 Šd
Mgr. Alena Šildová – VP čtvrtek 7:05 HB 24 Šd
Mgr. Miroslava Vášová středa 14:10 L-II-6
Mgr. Klára Veverková pondělí 14:10 L-I-5 Vv
Ing. Zuzana Zlesáková úterý 14:10 L-II-5 Zl

Délka konzultační hodiny je 45 minut.

Během školního roku je možné si sjednat po dohodě individuální konzultaci i v jinou dobu.