Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Přihláška – přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Jméno *

Příjmení *

Bydliště *

Telefon *

Email *

ŽÁK/ŽÁKYNĚ:

Jméno žáka/žákyně *

Příjmení žáka/žákyně *

Datum narození ve tvaru DD.MM.RRRR *

Souhlas zákonného zástupce - osobní údaje lze v případě potřeby použít pro vnitřní potřebu školy *
 Ano