Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Přihláška na zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 podle SERRJ pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR

Datum konání zkoušky (vyžadováno)

Předložený dokument (vyžadováno)
 poukaz bez poukazu

Pokus číslo: (vyžadováno)

 

Osobní údaje:

Pohlaví (vyžadováno)

Jméno (vyžadováno)

Příjmení - vyplňte velkým písmem (vyžadováno)

Číslo cestovního dokladu (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Místo narození (vyžadováno)

Státní příslušnost (vyžadováno)

Mobilní telefon (vyžadováno)

Email, na který Vám bude potvrzena přihláška (vyžadováno)

 

Místo hlášeného pobytu:

Ulice (vyžadováno)

Město (vyžadováno)

PSČ (vyžadováno)

Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly v případě potřeby použity pro vnitřní potřebu školy (vyžadováno)
 Ano

 

Poznámka