Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Pracovní příležitosti

 

 

Volné učebny k pronájmu

Nabízíme k pronájmu volné učebny.
K doptání v kanceláři školy u pí. Voženílkové, tel. 466 501 684