Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti
V současné době nenabízíme žádné pracovní příležitosti.

Volné učebny k pronájmu
Nabízíme k pronájmu volné učebny.
K doptání v kanceláři školy u pí. Voženílkové, tel. 466 501 684