Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Proč si vybrat OA

Vyučované předměty

Hlavní důraz je kladen na výuku odborných ekonomických předmětů, cizích jazyků a výpočetní techniky včetně jejich využití v praxi.

Povinnými předměty, vyučovanými v jednotlivých ročnících jsou od prvního do čtvrtého ročníku český jazyk, dva cizí jazyky z výběru anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo ruský jazyk, matematika, dějepis, občanská nauka, tělesná výchova, zeměpis, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, účetnictví, statistika, právo, základy přírodních věd, firemní praxe, ekonomické teorie a ekonomická cvičení.

Nabídku vzdělávání ve čtvrtém ročníku rozšiřují výběrové semináře z matematiky a společenskovědních předmětů. Účast v semináři volí žáci podle toho, zda si jako volitelný maturitní předmět vyberou matematiku nebo občanský a společenskovědní základ.

Přehled zvonění

1. hodina 07:55 – 08:40 h
2. hodina 08:45 – 09:30 h
3. hodina 09:40 – 10:25 h
4. hodina 10:45 – 11:30 h
5. hodina 11:35 – 12:20 h
6. hodina 12:30 – 13:15 h
7. hodina 13:20 – 14:05 h