Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

O škole

Kde nás najdeteProč si vybrat OA

Historie vzniku školy:
 • 1. 3. 1882 otevřela Jednota pardubických obchodníků první běh Obchodní školy.
 • 2. 8. 1916 byla založena Veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky, prvním ředitelem byl jmenován Dr. František Sýkora.
 • Ve školním roce 1917/1918 zřízeny i třídy pro chlapce. V této době město Pardubice zakoupilo škole vlastní budovu ve Štefánikově ulici č. 325, kde škola sídlí dodnes.
 • 13. 6. 1938 byla schválením ministerstva školství a osvěty přeměněna Veřejná obchodní škola na Obchodní akademii v Pardubicích.
 • Za 2. světové války budova musela být několikrát uvolněna, studenti a kantoři byli zcela nasazeni na práce pro Německo. Řada studentů i učitelů byla vyslýchána a zatčena.
 • 23. 5. 1945 se poprvé po 2. světové válce sešel profesorský sbor.
 • 21. 4. 1948 byly školským zákonem všechny školy zestátněny.
 • Ve školním roce 1949/1950 byla Obchodní akademie přejmenována na Vyšší hospodářskou školu.
 • Ve školním roce 1960/1961 byla Vyšší hospodářská škola přejmenována na Střední ekonomickou školu.
 • Po 17. 11. 1989 nastala řada politických i ekonomických změn. Ve školním roce 1990/1991 byly opět otevřeny první 4 třídy Obchodní akademie, součástí školy se stala Státní jazyková škola, která zahájila výuku ve třech kurzech anglického a dvou kurzech německého jazyka.
 • V roce 1995 byl poprvé otevřen jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka.
 • Od 1. 4. 2001 připadla zřizovatelská funkce na Pardubický kraj.

 

Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova 325, je státní škola. Byla zřízena jako samostatný právní subjekt ve formě státní příspěvkové organizace zřizovací listinou MŠMT ČR č. j. 26.243/92 – 240 s účinností od 1. 12. 1992.

Na základě zřizovací listiny č. j. KrÚ/KH-907.6/2001 přešla v souladu se zněním zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů dnem 1. dubna 2001 zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Pardubice, Štefánikova 325 na Pardubický kraj. V souladu s platnou zřizovací listinou č. j. KH 5570.6/2003/OŠMS s účinností od 1. května 2003 tvořily Obchodní akademii, Pardubice, Štefánikova 325 dvě součásti:
Obchodní akademie a
Jazyková škola.

Zřizovací listinou č. j. KrÚ 18382/2005 OŠMS/6 ze dne 27. 10. 2005 s účinností od 1.1. 2006 byl změněn název školy na Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Škola zahrnuje:
Obchodní akademii
Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

K této zřizovací listině byl vydán dodatek č. 1 – Čj. KrÚ 10858/2007 OŠMS ze dne 8. 3. 2007, kterým se mění doplňková činnost organizace.

Studijní obory Obchodní akademie

 • studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – pro žáky 1. – 4. ročníku

 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 je koncipována jako střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření. Příprava absolventů je orientována na výkon ekonomických činností ve výrobních podnicích, v peněžnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, cestovním ruchu a službách, ve státní správě a samosprávě, drobném podnikání a dalších oblastech hospodářství. Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.