Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Lyžařský výcvikový kurz

PLATBA LVK – 1. ZÁLOHA

Kč 2 500,–

Lze platit:

  • v hotovosti dne 26. nebo 27. září 2018 ve škole u svého třídního učitele
  • bezhotovostně, částka musí být připsána na účet školy do 27. září 2018 včetně

o   číslo účtu: 6472354074/2700

o   variabilní symbol: prvních 6 číslic z rodného čísla

o   zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Pozn.:

1) Žák, který uhradí zálohu později, bude veden jako náhradník.

2) Kapacita ubytovatele je omezená, v současné době probíhají jednání o počtu žáků, které bude moci ubytovat.

Počet přihlášených žáků je mírně vyšší.