Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Lyžařský výcvikový kurz

PLATBA LVK – 2. ZÁLOHA

Kč 800,–

Lze platit:

  • v hotovosti dne 24. nebo 25. ledna 2019 ve škole u svého třídního učitele
  • bezhotovostně, částka musí být připsána na účet školy do 30. ledna 2019 včetně

o číslo účtu: 6472354074/2700

o variabilní symbol: prvních 6 číslic z rodného čísla

o zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte