Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Bankovní spojení

Název účtu školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Kód banky: 2700
Číslo účtu: 647 235 4074
Adresa: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
třída Míru 1400
530 01 Pardubice
Variabilní symbol: datum narození posluchače ve tvaru DDMMRR
(D – den, M – měsíc, R – rok)