Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Fiktivní firmy

Fiktivní firmy jsou zakládány žáky středních odborných škol a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF). Vyučující tohoto předmětu výuku pouze koordinuje. V zahraničí se fiktivní firmy používají ke vzdělávání dospělých. V České republice je registrováno cca 400 fiktivních firem, které podnikají v nejrůznějších oborech.

Fiktivní firma je skvělým nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje žákům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o společnost, která je vedena jako reálná, a simuluje skutečné procesy, produkty a služby.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost, poskytovat žákům prostor prakticky procvičit založení a vedení obchodní společnosti nebo živnosti. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat zodpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své osobní a odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace a rozvíjení jazykových dovedností.

Fiktivní firmy ve školním roce 2018-2019