Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Aktuality

Ekonomická olympiáda

Dne 11. prosince 2018 se vybraní žáci 4. ročníků Obchodní akademie zúčastnili školního kola ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Soutěž proběhla v online variantě. Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání a je zaštítěna…