Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Ekonomická olympiáda

Dne 11. prosince 2018 se vybraní žáci 4. ročníků Obchodní akademie zúčastnili školního kola ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Soutěž proběhla v online variantě.

Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání a je zaštítěna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou.

Žákům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu.

20181211_121330[1]