Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

I my se mediálně vzděláváme

V rámci Týdnů mediálního vzdělávání, pořádaných společností Jeden svět na školách, proběhly 19. června v rámci výuky občanské nauky ve všech třídách druhého ročníku semiáře se zástupci organizace Evropské hodnoty nazvané „Jak se nenechat obalamutit“, kde se žáci dozvěděli, jaká rizika přináší šíření informací prostřednictvím moderních technologií, jak si ověřovat jejich věrohodnost či jak se nestat obětí manipulace. Část přednášky proběhla díky lektorovi z Toronta v anglickém jazyce.