Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Volím volit

V rámci výuky SPV se 17. 4. 2018 uskutečnila beseda o významu voleb s Jiřím Kovářem, studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Proběhla jako součást projektu Volím volit, jehož cílem je zpopularizovat politiku mezi mladými lidmi, vzbudit v nich zájem o veřejné dění a aktuální problémy naší společnosti, a tím docílit toho, aby si uvědomili smysl demokracie a jejich roli v ní.