Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Holandsko 2017

Termín: polovina-konec  března 2017 – bude upřesněno (odjezd v úterý ve večerních hodinách, návrat v sobotu v dopoledních hodinách)

(5 denní zájezd, 2x ubytování, 2x snídaně, 1x večeře)

PROGRAM:

1. den:  Odjezd ve večerních hodinách z Pardubic, přejezd Německa

2. den:  Příjezd do města Doetinchem, dopoledne návštěva partnerské školy, odpoledne návštěva parku De Hoge Veluwe – vřesoviště, obrazárna – originály van Gogha a dalších holandských mistrů – park je možno projet na vypůjčených kolech, přejezd na ubytování do Rotterdamu, prohlídka nočního Rotterdamu.

3. den:  Prohlídka města Rotterdam, vyhlídková věž Euromast, odpoledne přímořské letovisko Scheveningen, v případě nepříznivého počasí holandský skanzen  – výroba sýrů a dřeváků, večer přejezd na ubytování do Amsterdamu.

4. den:  Celodenní prohlídka města Amsterdam, náměstí  Dam, procházka kolem kanálů – grachtů, projížďka lodí po kanálech (návštěva muzeí dle dohody – Muzeum voskových figurín, Muzeum Anny Frankové, brusírna diamantů, Rijksmuseum – obrazárna). Odjezd do ČR ve večerních hodinách.

5. den:  Příjezd do Pardubic v dopoledních hodinách.

CENA: 5.500,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování, 2x snídaně, 1 x večeře, služby průvodce, kompletní pojištění do zahraničí, pojištění storna.

Cena nezahrnuje: stravování po cestě, vstupné do památek, lodní lístky.

Doporučené kapesné na vstupy: 40,- EUR

Zájemci hlaste se u Mgr. Barcalové nebo Ing. Kupčákové do konce listopadu. Do 15. prosince bude nutno složit zálohu 1.500,-Kč.